.

WELCOME TO MY BLOG

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Friday, November 12, 2010

അറ്റി hidup

Hidup adalah …. .

Coba isi titik – titik yang tersedia setelah kata adalah. Pertanyaan ini sederhana, namun saya yakin isinya pasti beragam. Bisa jadi hidup adalah perjuangan, atau hidup adalah tantangan, atau hidup adalah perjalanan, dll.

Jawaban dari pertanyaan tadi bisa jadi beragam, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan : Jawaban dari pertanyaan tersebut mencerminkan keyakinan anda atas kehidupan. Orang yang meyakini bahwa hidup adalah perjuangan akan melihat bahwa hidup adalah sebuah perjuangan yang harus di perjuangkan. Maka dari itu, hari hari dalam hidupnya akan dijalani dengan berjuang. Sedangkan orang yang meyakini bahwa hidup adalah tantangan, akan melihat bahwa hidup yang dijalaninya adalah tantangan yang harus di pecahkan. Dia akan menjalani kehidupannya dengan “memecahkan tantangan”. Orang yang meyakini bahwa hidup adalah perjalanan akan melihat bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang harus dicapai tujuannya. Maka dari itu dia akan menjalani kehidupannya dengan “berjalan” diatasnya.

Cara kita meyakini kehidupan akan berimbas ke pola pikir kita. Pola pikir akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan menghasilkan nasib.

Sekarang, bagaimana kita sebagai orang beriman seharusnya

Friday, August 20, 2010

Pantun Humor Sedikit ga Nyambung

kalo temanku cocok baca pantun ini

dulu delman
sekarang dokar
dulu teman
sekarang pacar

=====================

makan kue, minum sekoteng
gue emang ganteng

=====================

Makan Jengkol Perut Melilit
Doyan Miscall pulsa dikit..!!

bersambung...................

sumber:http://ainuamri.wordpress.com/2008/07/21/sms-pantun-pantun-lucu-pantun-humor-pantun-cinta-pantun-gaul-pantun-jayus-pantun-aneh/

Friday, August 13, 2010

FUNGSI TOMBOL PADA KEYBOARD


Tombol ALT berfungsi bila penggunaannya dipasangkan dengan tombol lainnya seperti F4 misalnya yang berguna untuk ShutDown atau menutup Windows Program yang sedang aktif.
Tombol CTRL akan berfungsi bila penggunaannya dipasangkan dengan tombol lainnya seperti tombol C atau disebut juga CTRL-C akan berguna untuk menyalin saatu objek yang ditunjuk ke dalam clipboard, yang nantinya dapat disalinkan pada area kerja yang ditentukan dengan menggunakan
CTRL-V.
Tombol F1 – F12 adalah tombol fungsi yang pemanfaatannya disesuaikan dengan sistem operasi atau aplikasi. Misal, F1 biasanya digunakan untuk menampilkan menu Help yang akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi yang sedang berjalan
Tombol ESC (Escape) adalah tombol yang kegunaanya sama dengan pilihan CANCEL, yaitu untuk membatalkan satu tahap pekerjaan.
Tombol Enter adalah tombol yang kegunaanya sama dengan pilihan tombol OK, yaitu untuk menyatakan bahwa operasi yang dilakukan betul dan selesai. Enter juga dapat berarti menyisipkan baris kosong atau baris baru pada proses pemasukan text.
Pada Window dialog, menekan tombol TAB berarti pindah ke field atau daerah isian atau pilihan berikutnya. Pada saat proses pengetikan, TAB berarti lompat ke penghentian TAB (tab-stop) terdekat.
Tombol Arah berfungsi menggerakan penunjuk karakter (kursor) sesuai arah anak panah bersangkutan.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol Backspace akan mengakibatkan karakter (huruf) disebelah kiri kursor terhapus.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol Delete akan mengakibatkan karakter(huruf) disebelah kanan atau ditempat dimana kursor berada akan terhapus.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol Home akan mengakibatkan kursor berpindah ke awal baris dimana kursor berada.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol End akan mengakibatkan kursor berpindah ke akhir baris dimana kursor berada.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol Page Up akan mengakibatkan kursor berpindah ke atas sejauh satu layar dari kursor berada.
Berguna pada saat proses pengetikan. Menekan tombol Page Down akan mengakibatkan kursor berpindah ke bawah sejauh satu layar dari kursor berada.
Sumber:
http://duniagus.blogspot.com/2008/09/fungsi-tombol-keyboard.html

Tuesday, August 10, 2010

keutamaan saum

Kehadiran bulan Ramadan merupakan satu rahmat dari Allah S.W.T. Ianya merupakan bulan di mana Allah melimpahkan pelbagai ganjaran pahala kepada hamba-hambaNya. Maka tidak hairanlah sekiranya golongan-golongan yang beriman serta bertaqwa sentiasa menantikan kehadiran bulan Ramadan ini seraya menyambut kedatangannya dengan penuh rasa kegembiaraan dan menanggung perasaan yang amat sedih apabila berakhirnya bulan yang penuh berkat ini. Pada bulan inilah juga disyari’atkan ibadah puasa yang mana ianya tergolong di dalam rukun Islam yang lima. Firman Allah S.W.T.:

“(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu; dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadan), dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya, dansupaya kamu bersyukur. - al-Baqarah (2) : 185

Ibadah puasa merupakan satu medan yang sangat baik untuk dijadikan sebagai sarana bagi membentuk keperibadian diri yang cemerlang di dalam diri seseorang baik dari segi kerohanian dan juga aspek-aspek kesihatan fisikal. Keagungan ibadah puasa ini dapat kita perhatikan dengan lebih nyata setelah kita menelusuri fadilat-fadilat disyari’atkan ibadahyang mulia ini sebagaimana yang telah tercantum di dalam al-Qur’an serta hadis-hadis Nabi s.a.w.

Puasa merupakan satu bentuk amal ibadah yang berupaya untuk membentuk jiwa seorang insan yang bertaqwa. Ini sebagaimana firman Allah S.W.T.:

“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkanberpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yangdahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.” - al-Baqarah (2) : 183

Makna taqwa secara mudah adalah mengerjakan perintah Allah S.W.T. dan meninggalkan laranganNya. Hal ini dapat direalisasikan melalui ibadah yang mulia ini kerana dengan berpuasa kita sebenarnya bukan hanya meninggalkan makanan sertaminuman, tetapi berpuasa dalam erti kata yang sebenar adalah juga dengan mengerjakan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan seperti mengumpat, berbohong, tidak melaga-lagakan sesama umat, tidak berniaga secara haram atau menjual barang yang haram dan lain-lain lagi. Selama sebulan umat Islam seolah-olah berada di dalam sebuah institusi latihan untuk membentuk insan yang bertaqwa dan setelah tamat latihan tersebut ia sepatutnya dapat membantu seseorang untuk mengekalkan ketaqwaan tersebut pada baki sebelas bulan lagi.

Orang yang berpuasa juga dianugerahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah S.W.T. yang mana mereka tergolong di kalangan para Shiddiqin (orang yang benar) dan Syuhada’ (golongan yang mati syahid). Telah diriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani r.a:

“Datang seorang lelaki kepada Nabi s.a.w. lalu dia berkata: “Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah, aku solat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku berpuasa Ramadan dan solat tarawih di malam harinya, termasuk golongan manakah aku?” Baginda menjawab: “Golongan shiddiqin dan syuhada’.” – Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis no: 3507.

Puasa merupakan perisai yang dapat menghalang kita dari azab api neraka. Menurut Ibnu al-‘Arabi r.h: “Puasa dikatakan sebagai perisai dari api neraka disebabkan puasa itu dapat menahan diri dari syahwat (dorongan untuk melakukan perbuatan yang mungkar yang disebabkan oleh hawa nafsu - pen), sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Apabila seseorang mampu menahan diri dari syahwat ketika kehidupan di dunia, maka hal itu menjadi penghalang (perisai) baginya di neraka kelak.” - Al-Hafidz Ibnu Hajar al-’Asqalani, Fathul Baari, jilid 11, ms. 9.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Puasa adalah perisai, maka (seseorang janganlah mengerjakan rafats (perkataan yang keji) dan jangan berbuat jahil dan jika seseorang itu diperangi atau dicaci-maki, maka hendaklah dia mengatakan: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa” (Nabi menyebutnya dua kali)…” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari, no: 1894.

Ibadah puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Sabda Nabi s.a.w.:

“Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni (oleh Allah).” – Hadis riwayat Imam al-Bukhari, no: 38.

Tambahan pula bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan di mana pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu rahmat Ilahi menaungi seluruh hamba-Nya yangberiman, maka tidak hairanlah sekiranya Allah S.W.T. akan meluaskan pula pengampunan-Nya terhadap semua hamba-hambaNya. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Solat yang lima, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa besar.” – Hadis riwayat Imam Muslim, no: 233.

Maka sewajarnya kita benar-benar memperhatikan kesempurnaan ibadah puasa kita agar ianya dapat menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Allah juga telah menjanjikan ganjaran pahala yang amat besar bagi hamba-Nya yang berpuasa ikhlas untuk mencapai keredhaan-Nya. Berbeza dengan ibadah yang lain yang telah ditetapkan ganjaran pahalanya dalam gandaan sepuluh sehingga tujuh ratus kali, ganjaran pahala untuk ibadah puasa ini ditetapkan oleh Allah S.W.T. sendiri tanpa batasan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana Aku (AllahS.W.T.). Puasa adalah untuk-Ku dan Aku memberi balasan setiap kebaikkan itu dengan sepuluh kali ganda sehingga tujuh ratus kali ganda kecuali puasa, kerana ia (puasa tersebut) adalah untuk-Ku dan Aku yang akan memberi balasannya.” - Hadis riwayat Imam Malik no: 603.

Ternyata ganjaran pahala dari Allah untuk hamba-Nya yang mengerjakan ibadah puasa tiada tolok bandingnya. Oleh itu kerjakanlah ia dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan. Semoga kita mencapai ganjaran yang semaksimal mungkin melaluinya. Kita dapat melihat keagungan ibadah puasa ini dengan lebih jelas apabila Allah secaraspesifik menyatakan bahawa “Puasa adalah untukKu” di dalam di atas. Kenyataan tersebut menggambarkan seolah-olah ibadah puasa ini melebihi ibadah-ibadah yang lainsedangkan semua ibadah-ibadah yang lain itu juga sebenarnya adalah untuk Allah S.W.T. jua, namun Allah tetap menyatakan “Puasa adalah untukKu”. Terdapat pelbagai tafsiran ulamak terhadap maksud sebenar kenyataan tersebut. Antaranya adalah sepertiberikut:

1) Ibadah puasa ini dianggap sebagai khas untuk Allah kerana ianya bebas dari unsur riak. Ini adalah kerana perlaksanaanya tidak nampak secara terang-terangan oleh manusia yang lain. Orang yang sedang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa kelihatan sama sahaja dari segi luarannya. Berbeza dengan ibadah seperti solat, membaca al-Qur’an,berzikir atau bersedekah yang perlaksanaanya dapat dilihat secara terbuka dan membuka ruang untuk timbul perasaan riak. Oleh itu al-Qurthubi r.h berkata: Oleh kerana semua amal perbuatan yang ada ini dapat dimasuki unsur riak, sedangkan puasa itu hanya dilakukan untuk Allah maka Allah menisbatkan puasa itu kepada diri-Nya. - Dinukil dari kitab Fathul Baari, jilid 11, ms. 20.Namun begitu menurut al-Hafidz Ibnu Hajar al-’Asqalani r.h ibadah puasa ini juga dapat diselaputi unsur riak apabila seseorang itu mengumumkan kepada orang lain bahawa dia sedang berpuasa.

2) Ada juga ulamak yang berpendapat bahawa Allah S.W.T. menetapkan ibadah puasa adalah untuk-Nya kerana hanya Dia sahaja yang mengetahui jumlah sebenar gandaan pahala yang Dia kurniakan kepada hamba-Nya.

3) Ianya menunjukkan bahawa ibadah puasa adalah satu ibadah yang amat dicintai oleh Allah.

4) Penetapan sedemikian rupa oleh Allah S.W.T. terhadap ibadah puasa ini adalah berbentuk tasyrif dan ta’zhim (memperagungkan). Contohnya Kaabah juga dikenali sebagai Baitullah (rumah Allah) untuk memuliakan dan mengagungkan Kaabah, namun begitu ini tidak menafikan bahawa semua rumah di atas muka bumi juga adalah milik-Nya.

5) Antara sifat Allah S.W.T. adalah Dia tidak memerlukan makanan mahupun minuman dan juga Dia tidak memiliki keinginan syahwat. Oleh itu bagi seseorang yang berpuasa, dia sebenarnya sedang melakukan sesuatu ibadah yang menghampiri sifat-sifatAllah. Kerana itu Allah menetapkan puasa itu kepada diriNya. Al-Qurthubi r.h berkata: Maksudnya, bahawa amal perbuatan seorang hamba itu sesuai dengan keadaan mereka, kecuali puasa, di mana ia sesuai dengan salah satu sifat Allah. Seakan-akan Allah berfirman: “Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjakan perbuatan yang berkaitan dengan salah satu sifatKu. – Dinukil dari kitab Fathul Baari, jilid 11, ms. 24.

Bagi mereka yang mengerjakan ibadah puasa, mereka dikurniakan dua bentuk kegembiraan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya; iaitu apabila berbuka dia bergembira, apabila bertemu Tuhannya dia bergembira dengan puasanya.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari. no: 1904.

Kegembiraan pertama dapat dikecapi oleh mereka yang berpuasa ketika waktu berbuka. Ini disebabkan lapar dan dahaganya kerana berpuasa sepanjang hari telah hilang dan timbul juga kegirangan kerana dapat menyempurnakan ibadah tersebut. Kegembiraan kedua pula muncul ketika seseorang yang menyempurnakan ibadah puasanya berjumpa dengan Allah S.W.T. di akhirat kelak dan menyedari keluasan pahala yang telah dianugerahkan kepadanya.Di dalam syurga terdapat sebuah pintu bernama Al-Rayyan yang dikhususkan kepada kepada orang-orang yang berpuasa. Al-Rayyan berasal dari kata dasar al-Rayy yang bermakna melepaskan dahaga dan ianya sesuai dengan keadaan orang yang berpuasa yang dahagakan air.Tentang kewujudan al-Rayyan ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang dinamakan al-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu pada hari kiamat, tidak ada seseorang pun masuk melalui pintu ini kecuali mereka (iaitu orang yang berpuasa). Dikatakan: “Mana orang-orang yang berpuasa?” Maka mereka berdiri. Tidak ada seorangpun yang masuk melewati pintu ini selain mereka. Apabila mereka telah masuk maka pintu ini ditutup dan tidak ada seseorang pun yang masuk lagi melaluinya.” – Hadis riwayat Imam al-Bukhari, no: 1896.

Dari sini dapat kita fahami bahawa ibadah puasa itu berupaya memudahkan seseorang itu masuk ke syurga. Dari Abu Umamah r.a, dia berkata:

“Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. : “Ya Rasulullah! Tunjukkan kepadaku satu amalan yang membolehkan aku memasuki syurga dengannya.” Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hendaklah kamu berpuasa, tiada lagi yang seumpamanya.” - Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, no: 3494.

Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang berjaya memasuki syurga melalui pintu al-Rayyan ini. Apabila seseorang itu berpuasa, mulutnya akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Namun begitu di sisi Allah S.W.T. bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik dari aroma minyak kasturi. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Demi Zat yang jiwaku berada di tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari no: 1894.

Ini tidak lain menunjukkan Allah S.W.T. memuliakan dan mencintai hambaNya yang melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa juga merupakan satu sarana yang membolehkan kita mengawal nafsu syahwat. Sabda Nabi s.a.w.:

“Sesiapa di antara kamu yang sanggup memikul tanggungjawab, maka hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya perkahwinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi penawar atau penekan nafsu syahwat baginya.” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari no: 1905.

Ibadah puasa merupakan satu bentuk latihan terhadap rohani yang dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk memelihara diri masing-masing dari godaan setan dan dorongan jahat yang timbul dari hawa nafsu. Demikianlah beberapa keutamaan ibadah puasa di sisi syarak. Semoga dengan memahami keutamaan-keutamaan tersebut ianya berjaya menimbulkan satu keghairahan di dalam jiwa kita semua untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak serta mengerjakan ibadah puasa sesempurna mungkin.
sumber:http://al-fikrah.net/News/print/sid=136.html

Wednesday, June 16, 2010

INSPIRASI DARIKAPAK MERAH

Bertempat di Planet Hollywood Jakarta (15/05) Starvision Pictures kembali merilis film terbaru mereka berjudul Red Cobex. Film bergenre komedi ini mengandalkan Tika Panggabean, Indy Barends, Cut Mini, Aida Nurmala sebagai anggota Geng Red Cobex. Selain itu nama-nama seperti Lukman Sardi, Revalina S Temat, Shanty, Irfan Hakim dan Ninik L karim juga turut memperkuat film yang diarahkan oleh Upi.

Press Conference dibuka penampilan Candil yang membawakan dua buah lagu dari soundtrack Red Cobex. Acara sendiri berlangsung tidak seperti biasanya, hal ini dikarenakan para pendukung film silih berganti mengeluarkan canda yang membuat para wartawan yang hadir sore itu tertawa lepas.

“Ide awalnya ingin bikin cerita yang ringan, saya ingin bikin film tentang geng, tapi anggotanya ibu-ibu, karena film saya yang terdahulu selalu identik dengan cowok,dan film ini adalah parodi dari kehidupan sosial budaya masyarakat kita,” ujar Upi selaku nahkoda film.

Judul Red Cobex juga diambil oleh sang sutradara karena ia terinspirasi kelompok penjahat Kapak Merah. “Ini hanya parodi yang terinpirasi dari kelompok kapak merah,” jelas Upi lagi. Lain lagi dengan Tika Panggabean yang menjadi bintang utama di film ini. Anggota band Project Pop ini mengaku kesulitan bermain di Red Cobex. “Kesulitannya adalah harus ngomong Ambon dan ini tidak mudah, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal,” jelas Tika.

Red Cobex sendiri akan tayang di bioskop pada 17 juni 2010 dan agar tidak ketinggalan filmnya gunakan fasilitas Remind Me. Film ini bisa menjadi tontonan yang menghibur untuk Anda sekeluarga dalam menyambut liburan sekolah.
SUMBER:http://www.21cineplex.com/slowmotion/red-cobex-inspirasi-dari-kapak-merah,1450.htm

Friday, June 11, 2010

Cara Mudah dan Cepat Turunkan Berat BadanSetiap orang yang udah lebih dari 1-2 bulan belakangan ini gak pernah ketemu gue, pasti langsung kaget dan heboh begitu mereka ngeliat gue sekarang. Berbagai macam pujian dan decak kekaguman berlontaran dan melayang-layang di udara. Dan gue gak bisa untuk gak tertawa hepi sambil tersipu-sipu malu dengan pipi yang merona merah.

Ini bukan cerita fiksi! Ini beneran terjadi, karena emang dalam 2 bulan ini berat badan gue turun ampir 7 kilogram. Oke, sebenernya memang gue dari dulu juga gak gemuk-gemuk amat sih, gue cuma kena apa yang biasa gue sebut Sindrom Pasca 25.

Sindrom Pasca 25 adalah gejala-gejala yang biasanya terjadi ketika seseorang mencapai usia 25 tahun ke atas. Semua lemak yang selama ini dikonsumsi akhirnya menampakkan wujudnya. Ciri-cirinya adalah munculnya timbunan dan bantalan lemak di beberapa daerah tubuh, terutama di sekitar perut dan pinggang.

Nah dalam 2 bulan ini, usaha gue untuk mengatasi Sindrom Pasca 25 tersebut ternyata berhasil. Bantalan lemak di sekitar perut dan pinggang berkurang jauh banget, dagu kedua gue hampir ilang sama sekali, dan muka gue jadi less bulet. Sekarang gue juga udah bisa pake baju dan t-shirt yang body fit lagi (yang dulu udah gue tinggalin karena perut gue yang ‘sedikit’ menonjol). Yeah, I look GOOD!

Gue nyadar banget kalo gue sekarang jadi makin narsis. Porsi ngaca harian gue jadi lebih banyak karena gue demen banget ngeliatin diri gue sendiri sambil senyum-senyum, damn, I’m sexy haha.. Dan kayaknya gak perlu diceritain lagi bagaimana cewek-cewek selalu ngeliatin gue tiap kali gue lewat di depan mereka. Hmm dari dulu juga udah diliatin sih, cuma sekarang jauh lebih berasa aja haha..

Uhmm.. err.. oke, sebenernya tujuan gue posting bukan buat narsis-narsisan, tapi buat share tips untuk menurunkan berat badan yang udah gue jalanin selama 2 bulan ini. Plus untuk ngabisin waktu sebelum gue pergi ngedate jam 8 ntar. Tapi yah sambil menyelam nangkep ikan boleh dunk..

Diet yang gue jalanin simple banget kok dan gak perlu pake usaha mati-matian nahan laper segala. Tapi emang loe harus konsisten dan di minggu-minggu awal emang bakal berasa agak sedikit laper sih. Tapi selain itu, diet ini cukup mudah dikerjakan kok. Gue menyebutnya Belly Reduction Program (BRP) karena memang efektif untuk mengurangi ukuran lingkar perut dan memberantas lemak-lemak yang menempel di sekitarnya.

STOP MAKAN NASI DAN HINDARI GORENGAN

That’s it! Itu doang yang perlu loe kerjain. Makan seperti biasa 3 kali sehari, cuma jangan pake nasi. Makan sayur dan lauknya saja sampai kenyang secukupnya (inget: SECUKUPNYA!). Kalau di awal-awal agak susah untuk gak makan nasi, loe bisa makan sedikit. Nasinya 2-3 sendok makan saja (2-3 SENDOK MAKAN, bukan 2-3 centong!).

Kalau loe suka makan daging, gak masalah. Makan saja. Cuma memang lebih baik makan ikan daripada ayam atau sapi. Dan lebih baik makan ayam daripada makan sapi. Tapi jangan makan kulitnya! Kulit ayam memang sumber kenikmatan, tapi juga sumber lemak dan kolesterol.

Dan soal gorengan. Sebenarnya lebih baik kalau loe bisa stop makan makanan yang digoreng sepenuhnya. Tapi agak susah, karena jaman sekarang di mana-mana makanan serba di goreng. Bahkan tempe oreg pun digoreng dulu sebelum dimasak. Jadi paling tidak, hindari sebisa mungkin. Lebih baik makan makanan yang dibakar daripada yang digoreng.

Maksudnya gak makan nasi dan gorengan itu adalah mengurangi pasokan karbohidrat dan kalori ke dalam tubuh. Dan ini termasuk segala jenis mie, bihun, kwetiauw dan sejenisnya. Percuma saja kalau loe gak makan nasi tapi tetep makan mie ayam atau kwetiauw siram. Dan buat yang udah terlanjur nyandu sama Indomie, batasi konsumsi Indomie seminggu sekali saja.

Konon nasi itu sumber karbohidrat yang di proses tubuh menjadi glukosa. Glukosa memang diperlukan tubuh untuk membentuk energi yang kita pakai untuk kegiatan sehari-hari, tapi masalahnya kalau kerjaan loe cuma duduk doank di kantor dari pagi sampai sore, lalu duduk lagi di perjalanan dan sampai rumah duduk lagi sambil menonton televisi, maka glukosa yang tidak terpakai tersebut akan disimpan oleh tubuh sebagai energi cadangan dalam bentuk lemak. Dan tempat yang paling nyaman untuk menyimpan lemak adalah tempat-tempat yang jarang bergerak dan dipakai: perut dan sekitarnya. Mungkin penjelasannya kurang akurat, tapi loe ngerti lah maksudnya.

Menu makan siang gue sekarang sehari-harinya kira-kira kayak gini: sayur capcay/sawi/kacang panjang/toge, ayam/ikan bakar atau sop, tempe sayur yang direbus plus 1 buah pisang. Kenyang loh! Dan bisa bertahan 6 sampai 7 jam.

Bukan cuma soal berat badan yang berkurang dan penampilan yang tambah keren aja, tapi gue juga ngerasa kalo gue lebih sehat sekarang. Lebih seger. Lebih fresh. Gak gampang cape. I feel much healthier! Bukti yang paling nyata adalah poop gue jadi lancar. Padahal kalo dulu at least seminggu sekali pasti ada sakit perut en mules-mulesnya. Tapi sekarang dah gak pernah lagi tuh. BRP ngaruh juga ke pencernaan loe, bro!

BRP bakalan bisa lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih cepet kalo loe kombinasiin sama olahraga. Mungkin gak perlu rutin-rutin amat, tapi paling gak seminggu 2 kali lah. Terserah mao lari kek, maen bola kek, berenang kek, ato nge-gym kek. Tapi kalo gak sempet ato males ya udah, terserah loe aja, yang penting jangan makan nasi lagi dan hindari gorengan.

Gue en Lex sih lagi doyan nge-gym sejak sebulan terakhir ini. Tujuan kita mao buka Hitman System Fitness Workshop haha.. Lex sendiri sejak nge-gym dah jauh lebih kurus beberapa kilo. Cuma masih belum se-sexy gue, karena dia masih belum bisa untuk bilang ‘goodbye’ sama nasi dan bubur instan favoritnya meskipun dah berulang kali gue panas-panasin. Ada bagusnya juga sih, karena dengan begitu posisi the sexiest guy in Hitman System masih dipegang sama gue haha..

Tapi.. ada tapinya neh. At least dari yang gue alamin sejauh ini sih ada 2 efek samping. Setelah berat badan gue turun, gue jadi gak tahan dingin. Kalo dulu gue bisa tidur sampe pagi di kamar ber-AC tanpa harus berselimut ria, sekarang dah gak bisa lagi. Dingin bo! Mungkin karena gue dah gak punya banyak lemak lagi yang bisa dibakar buat menghangatkan tubuh.

Terus efek samping yang satu lagi, karena gue dah kurus sekarang (ciee bangga gitu ngomongnya hahah.. ) akibatnya kalo gue kurang tidur dan kecapean bakalan lebih keliatan banget dibanding dulu pas masih ndut. Tapi ini gak gitu masalah lah, yang penting kan tidurnya cukup aja.

Kalo ada yang berminat untuk nyoba, gue saranin untuk jalanin ini dengan konsisten dan loe bakalan bisa liat hasilnya dalam hitungan minggu! Dan jangan lupa untuk kirim email ucapan terimakasih buat gue yang udah memberikan inspirasi buat loe!

By the way, ada berita menarik banget neh! Kalo loe mao jadi milyader langsung aja ke Zimbabwe, karena di sono baru aja diluncurkan uang kertas dengan nominal 100 milyar dollar!


sumber:http://www.hitmansystem.com/blog/cara-mudah-dan-cepat-turunkan-berat-badan-89.htm